Truoc Ngay Hoi Ban lyrics

Trước Ngày Hội Bắn

 

Tiếng chim rừng chào mừng b́nh minh hót trên cành rộn ràng đây đó hạt sương thắm ướt cành đào tưởng như ta bước lạc vào động tiên. quê hương ta ới núi cao suối ngàn của ta ḱa ai như bóng anh chàng ngày mai thi bắn xuống làng làm chi?!
Ới cô nàng mà anh yêu mến có xuống làng ngựa vàng anh đón, ḱa sao không cất súng về cùng anh đi xuống chợ mà nàng ơi.
Sao anh không nhớ sáng mai bắn thật rồi sao? ngày mai anh bắn ra ngoài th́ hoa anh sẽ tặng người bản bên.
Ới cô nàng mà anh yêu mến nếu mai mà đạn kia anh bắn cả ba viên kia trúng ṿng mười th́ hoa em sẽ tặng người nào đây
Ai tin anh nói sớm mai bắn vào điểm đen?!
v́ sao em nói đi nào ?!
v́ hôm nay vẫn xuống làng, th́ mai tay súng vững vàng làm sao?!
Nếu anh ở lại tập cùng em ?
Có ai mà lại tin anh nói
v́ sao ơi hới cô nàng?!
v́ anh đă có ngựa vàng của anh
Em sao không rơ thế cây súng này của ai? c̣n kia hai chú ngựa vàng là anh mang đến đón nàng cùng đi.
Ới cô nàng mà anh yêu mến song ngựa vàng cùng anh xuống núi ngày mai anh quyết thi tài cả ba viên trúng ṿng mười
Th́ em đây sẽ là người của anh.
Quê hương ta hỡi núi cao suối ngàn của ta mùa xuân hoa thắm núi đồi rừng xanh in bóng hai người và hai cây súng đang ngồi bên nhau.

Real Estate Car Dealers Approved Contractors Daily Max Banks Directory Us Bank VN Markets Tankless Water Heater Cosmetic Procedures Credit Card Thoi Trang Online Shopping Mozitec Shopping Guide Baby Toys Electronic Store