Thuyen Va Bien lyrics

Thuyền v Biển

 

Chỉ c thuyền mới hiểu
Biển mnh mng nhường no
Chỉ c biển mới biết
Thuyền đi đu về đu

Những ngy khng gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngy khng gặp nhau
Lng thuyền đau rạn vỡ

Nếu từ gi thuyền rồi
Biển chỉ cn sng gi
Nếu phải cch xa em,
Anh chỉ cn bo tố

Nếu phải cch xa em,
Anh chỉ cn... bo tố...
Real Estate Car Dealers Approved Contractors Daily Max Banks Directory Us Bank VN Markets Tankless Water Heater Cosmetic Procedures Credit Card Thoi Trang Online Shopping Mozitec Shopping Guide Baby Toys Electronic Store