Trau Oi lyrics

Trầu Ơi

 

Em thường qua ngơ nhà tôi,
Nghiêng nghiêng dáng nhỏ với đôi thúng trầu
Chợ làng xa tận đâu đâu,
Hằn sâu dấu cát, in từng dấu chân
Ngơ về tôi ướm lời thăm,
Trầu xanh dăm miếng có c̣n nhường anh ?
Em cười duyên đến là duyên,
Bảo tôi: "Trầu hết, em quên để dành"

Mưa hay nắng bao năm,
Thương em luôn thắm trầu xanh
Hoa cau rơi trắng ngoài sân,
T́nh tôi vẫn mơ chuyện cau với trầu
Thế mà một dạo tôi đi,
Lời thương lời nhớ chưa ǵ đă xa
Chiều nay trời nổi phong ba
Về ngang qua ngơ gọi thầm: "Trầu ơi"
Real Estate Car Dealers Approved Contractors Daily Max Banks Directory Us Bank VN Markets Tankless Water Heater Cosmetic Procedures Hotels Directory Cars Baby Jewelry Asia Mall Korean Fashion